Bo phát triển LoraSpectre ESP32, Lora SX1278, tích hợp USB CP2102 lập trình tự động, cho dự án IoT

cHive MQTT Broker là thiết bị IoT phát triển bởi CloudFERMI giúp triển khai nhanh các dự án IoT thu thập dữ liệu và điều khiển phân tán. Thiết bị hướng đến hoạt động tin cậy 24/7, năng lượng thấp, kích thước nhỏ gọn, không bảo trì, cắm điện là chạy, không cần setup gì thêm.

Yêu cầu báo giá
SKU: BOARD-LORASPECTRE Category: Tag:
0905558423
chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon