Cấu hình WiFi cho thiết bị dùng Web Captive Portal

Trên bộ điều khiển

  • Cắm điện vào thiết bị. Đợi đèn led SYS màu blue dimming nhanh thì thực hiện bước kế tiếp. Với thiết bị cRHT, cTimer, C1 series,…thì đợi tối thiểu khoảng 30s sau khi cắm điện.
  • Nhấn và giữ nút SYS (System button) trong 8 giây. Nút màu xanh green gần đèn led SYS màu blue. Còn với trong hình là nút số 4.
  • Quan sát đèn SYS LED màu xanh blue. Khi thấy đợt chớp chậm lần 2 thì thả nút nhấn ra.
Hình minh họa.

Trên điện thoại thông minh

  • Bật danh sách WiFi hiện có.
  • Chọn Wifi tương ứng với mã trên thiết bị. Với thiết bị cRHT thì tên WiFi là crht-<12 ký tự>, ví dụ crht-ac67b20f0d64. Với thiết bị C1, tên WiFi là c1-ac67b20f0d64. Với thiết bị cTimer, tên WiFi là ctimer-ac67b20f0d64. Với thiết bị cHive MQTT Broker, thì tên WiFi là chive-ac67b20f0d64. Mỗi thiết bị có 12 ký tự khác nhau.
  • Nhập password mặc định như tên WiFi, nhưng chỉ lấy 6 ký tự cuối. Ví dụ crht-0f0d64, hoặc c1-0f0d64. Sau đó bấm nút CONNECT để kết nối vào WiFi thiết bị.
Kết nối vào WiFi của thiết bị cHive MQTT Broker.

Sau khi kết nối thành công vào thiết bị, bạn làm theo các bước như sau:

  • Mở trình duyệt web trên điện thoại (Chrome, Firefox…), nhập địa chỉ IP http://192.168.6.1 Với thiết bị cHive là địa chỉ http://192.168.4.1
  • Chọn tên Wifi mà bạn sẽ kết nối với bộ điều khiển, và nhập password wifi tương ứng, và nhấn nút Save.
  • Chờ thiết bị kết nối vào WiFi, nếu kết nối thành công, thiết bị sẽ báo âm thanh “tè té te”. Sau đó sẽ kêu bíp nếu kết nối thành công vào hệ thống cThings Internet Service.
Web Captive Portal trên thiết bị CloudFERMI cHive MQTT Broker.

Sau đó, bạn kết nối điện thoại vào Wifi Internet, truy cập app cThing để điều khiển thiết bị.

 

0905558423
chat-active-icon chat-active-icon
chat-active-icon