WELCOME

Giải pháp

CloudFERMI dẫn dắt, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng IoT vào cuộc sống bằng giải pháp cThings IoT Cảm biến – Điều khiển – Kết nối với giá rẻ, tính năng tuyệt vời có một không hai. Chúng tôi phục vụ, hỗ trợ người dùng 24/7 bằng chuyên môn tuyệt kỹ và sự cam kết từ sâu thẳm trong tim.

 

Xem thêm

Sản phẩm

Với năng lực R&D và nỗ lực vô hạn, CloudFERMI đã thổi hồn vào thiết bị giúp ngày càng thông minh hơn với nhiều lõi phần mềm cPLC Ladder, cTimer, cMicroPython, cMesh,…sở hữu 100% bởi CloudFERMI. Điều khiển thời gian thực, phân tán, lập trình được, kết nối rất dễ, nhanh tính bằng giây!

Xem thêm

Phần cứng

Hãy giữ lửa đam mê! Khơi nguồn sáng tạo, khám phá, thử nghiệm với các module phần cứng cùng chúng tôi!

Xem thêm

Phần mềm

Chúng tôi cung cấp app cThings để quản lý các thiết bị hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể dùng phần mềm BlueStacks, NoxPlayer để chạy app cThings trên PC, Mac, Linux.

Xem thêm

Tài liệu

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn qua video Youtube, blog, file hướng dẫn, hoặc trực tiếp 1-1 cho những yêu cầu nâng cao.

Xem thêm

Nhà xưởng

CloudFERMI tập trung mũi nhọn R&D trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn nâng cao năng lực, quy trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Xem thêm

Giải pháp

CloudFERMI thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng IoT vào cuộc sống với giải pháp cThings IoT tuyệt vời, sự phục vụ 24/7 bằng chuyên môn tuyệt kỹ và sự cam kết từ sâu thẳm trong tim.

 

Xem thêm

Sản phẩm

Với năng lực R&D và nỗ lực vô hạn, CloudFERMI tạo ra thiết bị thông minh với các lõi phần mềm cPLC, cTimer,… Điều khiển, kết nối rất dễ, nhanh tính bằng giây!

Xem thêm

Phần cứng

Hãy giữ lửa đam mê! Khơi nguồn sáng tạo, khám phá, thử nghiệm với các module phần cứng cùng chúng tôi!

Xem thêm

Phần mềm

Chúng tôi cung cấp app cThings để quản lý các thiết bị hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể dùng phần mềm BlueStacks, NoxPlayer để chạy app cThings trên PC, Mac, Linux.

Xem thêm

Tài liệu

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn qua video Youtube, blog, file hướng dẫn, hoặc trực tiếp 1-1 cho những yêu cầu nâng cao.

Xem thêm

Nhà xưởng

CloudFERMI tập trung mũi nhọn R&D trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn nâng cao năng lực, quy trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Xem thêm

Giải pháp

CloudFERMI thúc đẩy mạnh mẽ IoT vào cuộc sống với giải pháp cThings IoT tuyệt vời, sự phục vụ 24/7 bằng chuyên môn tuyệt kỹ và sự cam kết từ sâu thẳm trong tim.

 

Xem thêm

Sản phẩm

Với năng lực R&D và nỗ lực vô hạn, CloudFERMI tạo ra thiết bị thông minh với các lõi phần mềm cPLC, cTimer,… Điều khiển, kết nối rất dễ, nhanh tính bằng giây!

Xem thêm

Phần cứng

Hãy giữ lửa đam mê! Khơi nguồn sáng tạo, khám phá, thử nghiệm với các module phần cứng cùng chúng tôi!

Xem thêm

Phần mềm

Chúng tôi cung cấp app cThings để quản lý các thiết bị hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể dùng phần mềm BlueStacks, NoxPlayer để chạy app cThings trên PC, Mac, Linux.

Xem thêm

Tài liệu

Chúng tôi cung cấp hướng dẫn qua video Youtube, blog, file hướng dẫn, hoặc trực tiếp 1-1 cho những yêu cầu nâng cao.

Xem thêm

Nhà xưởng

CloudFERMI tập trung mũi nhọn R&D trong nhiều năm qua. Chúng tôi luôn nâng cao năng lực, quy trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Xem thêm

Khát vọng và Cảm hứng!

Tại tâm của CloudFERMI là sự uyển chuyển, đa dạng, gắn kết, và khả năng xảy ra – Possibilities! Chúng tôi đam mê phục vụ xã hội tốt hơn bằng cách tạo ra sản phẩm điện tử ổn định, dễ dùng, giá phải chăng, và là đối tác tin cậy. Khát vọng bán dẫn là ngọn lửa soi đường cho nhiều tiến bộ công nghệ trong các thiết bị thông minh của chúng tôi. Nguồn cảm hứng bất diệt, năng lượng vô hạn dẫn chúng tôi lên những tầng bậc công nghệ cao hơn.

Khát vọng và Cảm hứng!

Tại tâm của CloudFERMI là sự uyển chuyển, đa dạng, gắn kết, và xác suất! Chúng tôi đam mê phục vụ xã hội tốt hơn bằng cách tạo ra sản phẩm điện tử ổn định, dễ dùng, giá phải chăng, và là đối tác tin cậy. Khát vọng bán dẫn soi đường cho nhiều tiến bộ công nghệ trong thiết bị thông minh của chúng tôi. Nguồn cảm hứng bất diệt, năng lượng vô hạn dẫn chúng tôi lên những tầng bậc công nghệ cao hơn.

Khát vọng và Cảm hứng!

Tại tâm của CloudFERMI là sự uyển chuyển, đa dạng, gắn kết, và xác suất! Chúng tôi đam mê phục vụ xã hội tốt hơn bằng cách tạo ra sản phẩm điện tử ổn định, dễ dùng, giá phải chăng, và là đối tác tin cậy. Khát vọng bán dẫn soi đường cho nhiều tiến bộ công nghệ trong thiết bị thông minh của chúng tôi. Nguồn cảm hứng bất diệt, năng lượng vô hạn dẫn chúng tôi lên những tầng bậc công nghệ cao hơn.

CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 

Tư vấn kinh doanh, Hợp tác

 

Tư vấn kĩ thuật

 

Demo

Tư vấn kinh doanh, Hợp tác

 

Tư vấn kĩ thuật

 

Demo