Về CloudFERMI

CloudFERMI là công ty sản xuất thiết bị điện tử hướng IoT (kết nối, xử thông minh), điều khiển, đặc biệt phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi tạo ra thiết bị điện tử bằng cách thiết kế mạch, vẽ bo mạch, hàn linh kiện, lập trình nhúng, lập trình ứng dụng, sản xuất quy mô, kiểm soát chất lượng. Chúng tôi là những người ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ, mong muốn cải thiện hiệu quả trong nông nghiệp và chất lượng cuộc sống nói chung.

Tầm nhìn - Là nhà sản xuất thiết bị điện tử hướng IoT, cảm biến, và điều khiển trong ngành nông nghiệp cao và các ngành công nghiệp liên quan tới nông nghiệp ở Việt Nam.

Sứ mệnh - Cung cấp thiết bị IoT tin cậy và thông minh với chi phí phải chăng. Tư vấn, hỗ trợ sử dụng thiết bị nhiệt tình, nhanh chóng. Bảo hành, bảo trì thiết bị kịp thời.

Cốt lõi cạnh tranh - R&D, Sản xuất, Chăm sóc khách hàng

Liên hệ

CloudFERMI Ltd. Co.
Địa chỉ: 425/38 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 90 555 8423
Email: info@cloudfermi.com